Μηχανήματα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΕΣΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ


ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ