Πρέσες

Οι πρέσες μας διαθέτουν σχεδιασμό αντοχής και ακαμψίας. Πρωτοτυπία αποτελεί η εργονομική τροχαλία ανύψωσης και κατάβασης του τραπεζιού με ασφάλεια, προς αποφυγή ατυχημάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα,  ο χειρισμός της δεν απαιτεί περισσότερα  του ενός άτομα.

Οι αντλίες και τα έμβολα κατασκευάζονται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από εμάς, με ποιοτικά υλικά. Διαθέτουμε επομένως την τεχνογνωσία τόσο για την υλοποίηση της επιθυμητής κατασκευής, όσο και για την τεχνική υποστήριξη μετέπειτα.

ΠΡΕΣΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΠΡΕΣΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ