Ειδικές Κατασκευές

Σύμφωνα με τις κατά περίσταση ανάγκες, σχεδιάζονται επί τούτου νέες κατασκευές με υδραυλικά και πνευματικά συστήματα αυτοματισμών.